Banner Collegium Polonicum

Dla Kandydata


O Collegium Polonicum

Co wyróżnia Collegium Polonicum od innych placówek?

  • Po pierwsze, jesteśmy uczelnią zlokalizowaną przy granicy polsko-niemieckiej, co daje Ci ogromne możliwości rozwoju, szczególnie pod kątem językowym!
  • Po drugie, tylko u nas masz możliwość zdobycia dwóch dyplomów uznanych uczelni.
  • Po trzecie, nasz nowoczesny budynek oraz jego wyposażenie pozwolą Ci zdobywać wiedzę w komfortowym i estetycznym otoczeniu.
  • Po czwarte, mamy nowoczesną i doskonale wyposażoną bibliotekę, która jest integralną częścią placówki.
  • Po piąte, posiadamy jedne z najnowocześniejszych domów studenckich w całej Polsce. Pokoje o wysoki standardzie, 1- lub 2-osobowe.

Międzynarodowe studia i badania

Prowadzone tutaj pogramy studiów oraz badania naukowe prowadzone są zgodnie z ideą naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami.  Collegium Polonicum stało się też miejscem naukowych spotkań studentów i wykładowców z całego kontynentu.
Profil Collegium Polonicum jest pochodną kierunków studiów oraz programów badawczych istniejących w UAM w Poznaniu oraz w UEV we Frankfurcie nad Odrą. W Collegium Polonicum studenci kształcą się w systemie stacjonarnym, a prawie 30% z nich to obcokrajowcy. W ofercie uczelni znajdują się kierunki studiów w zakresie nauk humanistycznych, w tym również studia II stopnia prowadzone w języku angielskim, a wiele z kierunków ma polsko-niemiecki charakter lub kładzie nacisk na problematykę polsko-niemiecką w kontekście europejskim. Absolwenci kierunków prowadzonych wspólnie przez UAM i Viadrinę otrzymują polski lub niemiecki, bądź wspólny dyplom ukończenia studiów.

Dobre warunki studiowania

Studiowanie dosłownie na pograniczu różnych krajów daje niepowtarzalne warunki studiowania. Słubice i Frankfurt nad Odrą – to właśnie w tych miastach znajdują się ściśle współpracujące ze sobą uczelnie. Choć oba miasta dzieli nie tylko rzeka, lecz również języki, stwarza to niepowtarzalną szansę obcowania z wieloma kulturami i poznawania ich. Studiowanie tutaj to niepowtarzalna możliwość funkcjonowania w dwóch kulturach i obszarach językowych na raz. To także możliwość skorzystania z jednych z najlepszych w Polsce domów studenckich, możliwość wsparcia finansowego oraz spędzania aktywnie wolnego czasu podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych, naukowych i towarzyskich.
Zarówno Słubice jak i Frankfurt nad Odrą nieustannie się rozwijają, przez co stanowią doskonałą bazę do tego, by pozostać tutaj na dłużej i rozpocząć swoją karierę zawodową.
Oba miasta są bardzo aktywne w sferze kultury. W ramach festiwali takich jak: TransVocale czy Musica Autumna, odbywających się po obu stronach Odry posłuchać można wyśmienitej muzyki, zaś swoją pasję teatralną rozwijać można uczestnicząc w corocznych studenckich Spotkaniach Teatralnych Unithea.

CP-most-600 ©CP