O nas

O nas

Collegium Polonicum jest unikatową w skali Europy formą akademickiej współpracy transgranicznej w dziedzinie nauki i dydaktyki. Odpowiedzialność za Collegium Polonicum spoczywa, zgodnie z umową z dn. 2 października 2002 roku, jednocześnie na Rzeczpospolitej Polskiej i Kraju Związkowym Brandenburgii. Collegium Polonicum działa jako wspólna placówka naukowo-dydaktyczna dwóch partnerskich uniwersytetów:

- Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz
- Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV).

Głównym zadaniem Collegium Polonicum jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami – krajami sąsiedzkimi Unii Europejskiej. Dla realizacji tego celu oferowane są wspólne kierunki studiów i prowadzone badania naukowe w wielu obszarach innowacyjnych pod względem społecznym, prawnym i gospodarczym.