Gremia

Dyrekcja

Dyrekcja prowadzi bieżące sprawy Collegium Polonicum oraz opracowuje budżet i sprawozdania z działalnosci placówki. W skład dyrekcji wchodzą nastepujące osoby:

Skład

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Prorektor UAM

Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast

Wiceprezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina ds. Collegium Polonicum

Dr. Bartosz Jagura, LL.M.

p.o. Dyrektora Collegium Polonicum (zastępstwo na czas nieobecności Agnieszki Brończyk)

Agnieszka Brończyk

Dyrektor Collegium Polonicum

Ewa Bielewicz-Polakowska

Zastępca dyrektora Collegium Polonicum

Prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz

Pełnomocnik Rektora UAM ds. dydaktyki w CP

Komisja stała

Najwyższym organem kierowniczym Collegium Polonicum jest Komisja Stała, w skład której wchodzą: rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV), właściwy dla Collegium Polonicum prorektor UAM, właściwy dla Collegium Polonicum wiceprezydent UEV oraz dwóch dalszych członków wybranych przez rektora UAM i prezydenta UEV. W posiedzeniach Komisji udział bierze także dyrektor Collegium Polonicum. Komisja spotyka się kilka razy w roku i do jej kompetencji należy m.in. doradzanie ws. budżetu CP, proponowanie zatrudnienia pracowników, występowanie z wnioskami o utworzenie bądź zniesienie kierunków studiów w CP, przyjmowanie sprawozdań z działalności placówki i podejmowanie uchwał o zasadniczym znaczeniu dla działalności i rozwoju Collegium Polonicum.

Skład Komisji stałej

kaniewska-900x600

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Read more
eduard-muehle-900x600

Prof. Dr. Eduard Mühle

Read more
jajesniak-quast-900x600

Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast

Read more
wallas-900x600

prof. dr hab. Tadeusz Wallas

Read more
nn-kobieta-900x600

prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz

Read more
passoth-900x600

Prof. Dr. Jan-Hendrik Passoth

Read more