Studia o Polsce (Polish Studies)

O kierunku

 • Język wykładowy: polski
 • Rekrutacja: wyłącznie od semestru zimowego
 • Poziom studiów: licencjackie (I stopień)
 • Tytuł zawodowy: licencjat (Bachelor of Arts, B.A.)
 • Czas trwania studiów: 6 semestrów

Studia o Polsce (Polish Studies, SOP) to kierunek adresowany do osób ze wszystkich krajów świata zainteresowanych nabyciem oraz doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz pogłębieniem znajomości polskiej literatury i historii Polski. Studia o Polsce umożliwiają studentom zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych potrzebnych do wejścia na europejski rynek pracy. Dzięki szerokim kompetencjom językowym i kulturowym absolwenci kierunku studia o Polsce są idealnymi kandydatami do pracy w firmach zajmujących się współpracą międzynarodową, w organizacjach pozarządowych oraz dyplomacji, a także na rynku wydawniczym oraz tłumaczeniowym. SOP jest kierunkiem prowadzonym wspólnie przez polski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i niemiecki Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Absolwenci kierunku mogą uzyskać dyplom ukończenia studiów obu uczelni oraz podejmować dalsze studia w Polsce, Niemczech i innych krajach europejskich. Kierunek skierowany jest zarówno do studentów zagranicznych, którzy chcieliby studiować w Unii Europejskiej, ale nie dysponują odpowiednią znajomością języka polskiego, jak i osób komunikujących się w języku polskim i zainteresowanych pogłębieniem jego znajomości.

 

Nasze atuty

 • wykwalifikowana kadra pozwalająca rozwijać i poszerzać znajomość języka polskiego, angielskiego i niemieckiego
 • studia w międzynarodowym otoczeniu pozwalające w praktyce wykorzystywać nabywane umiejętności
 • kształtowanie kompetencji międzykulturowych niezbędnych w pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku
 • kierunek prowadzony przez dwie uczelnie z dwóch różnych krajów Unii Europejskiej
 • możliwość dalszych studiów w Polsce i w Niemczech
 • dodatkowy kurs języka niemieckiego od pierwszego semestru dla osób zainteresowanych uzyskaniem podwójnego polsko-niemieckiego dyplomu

Dla osób z dobrą znajomością języka polskiego, chcących pogłębić znajomość polskiej kultury i literatury, istnieje możliwość korzystania z szerokiej oferty zajęć Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, a także zajęć językowych pozwalających pogłębić kompetencje w innych językach obcych.

Treści i przebieg studiów

Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku zarówno w Polsce, jak w i kraju Twojego pochodzenia. Jak zamierzamy to osiągnąć? 

 • Poprzez rozwijanie kompetencji międzykulturowych i językowych dzięki autorskiemu programowi studiów.
 • Pracę w małych grupach seminaryjnych.
 • Zajęcia prowadzone przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym.
 • Dominującą formą zajęć, którymi są zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metodologii nauczania.

Program SOP zakłada stopniowe zdobywanie kompetencji językowych. Nauka odbywa się w ramach trzyletnich studiów licencjackich, które dzielą się na sześć semestrów:

 • Pierwszy rok nauki wypełniony jest intensywną nauką języka polskiego. Dla osób zainteresowanych podwójnym polsko-niemieckim dyplomem równolegle odbywa się także intensywna nauka języka niemieckiego.
 • Na drugim roku studenci doskonalą znajomość języka polskiego oraz pogłębiają wiedzę dotyczącą między innymi polskiej: literatury, historii, kultury i polityki.
 • Na trzecim roku studenci pogłębiają te zagadnienia, a także rozwijają praktyczne umiejętności związane z przekładem różnego rodzaju tekstów, zarówno na język polski, jak i język ojczysty. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej.

Przez cały okres studiów studenci mogą korzystać z szerokiej oferty nauki języka angielskiego oraz niemieckiego na zajęciach prowadzonych w Collegium Polonicum oraz dodatkowych przedmiotach związanych z nauką języka oraz lektoratach języka niemieckiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Umiędzynarodowienie

Kierunek studia o Polsce prowadzony jest w Collegium Polonicum w Słubicach – wspólnej jednostce naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Międzynarodowa kadra z obu stron granicy dysponuje znacznym doświadczeniem w zakresie studiów międzynarodowych. Oba uniwersytety należą do sieci europejskich uniwersytetów badawczych, z którymi utrzymują stałe kontakty, a wykładowcy uniwersyteccy regularnie przebywają gościnnie na innych uniwersytetach w całej Europie.

Kompetencje i perspektywy zawodowe

Nasi absolwenci są przygotowywani do podjęcia zatrudnienia w różnych miejscach pracy, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Silny nacisk na kształtowanie znajomości języka polskiego oraz dalszych języków obcych, logicznego i krytycznego myślenia, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju miękkich kompetencji międzykulturowych powodują, że dysponują oni kompetencjami poszukiwanymi przez międzynarodowe firmy. Absolwenci gotowi są także do pracy w sektorze organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych, wydawniczych i translatorskich, ale także edukacyjnych.

Naszym celem jest przygotowanie do pracy zarówno w Polsce, Niemczech, jak i w kraju pochodzenia naszych studentów. Zrozumienie i wyczucie na różnice kulturowe, a także szeroka wiedza z zakresu literaturoznawstwa, translatoryki i historii dają naszym absolwentom solidną podstawę do dalszych studiów i specjalizacji w wielu kierunkach humanistycznych.

Jeżeli zdecydujesz się na dalsze kształcenia na studiach drugiego stopnia, masz możliwość wyboru spośród licznych programów studiów magisterskich prowadzonych w różnych krajach, uczelniach i językach. Kontynuacja kształcenia możliwa jest w języku polskim, ale także w dalszym języku obcym, którego znajomość potwierdza egzamin językowy. Możesz kontynuować naukę w Collegium Polonicum i w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, decydując się na jeden z licznych programów na poziomie magisterskim.

FAQ

Zajęcia odbywają się w Collegium Polonicum w Słubicach, na polsko-niemieckiej granicy. Studenci mogą korzystać nie tylko z oferty zajęć Collegium Polonicum, ale dodatkowo także z oferty Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (przykładowo dalsze kursy językowe i in.). Na miejscu dostępne jest miasteczkoakademickie

Zajęcia odbywają się w całości w języku polskim.

Na dalszych semestrach studiów możesz uczestniczyć także w zajęciach fakultatywnych w języku angielskim lub niemieckim.

Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie A1. Oznacza to, że powinieneś posiadać podstawową wiedzę o języku polskim: potrafić się przedstawić, opowiedzieć kim jesteś, skąd pochodzisz, jakie są Twoje zainteresowania. Na pierwszym semestrze rozpoczniesz intensywną naukę od poziomu A2, która już po pierwszym semestrze pozwoli Ci na swobodne komunikowanie się w podstawowych sprawach w języku polskim.

Zdecydowanie tak! Możesz zapisać się bez znajomości języka polskiego. W tym przypadku przekażemy Ci publikację do nauki języka polskiego, tak byś samodzielnie mógł przygotować się do rozpoczęcia studiów. Przed rozpoczęciem semestru otrzymasz także możliwość udziału w intensywnym kursie językowym online. Dzięki temu będziesz mógł rozpocząć studia z podstawowymi umiejętnościami w języku polskim. 

Tak. Osoby znające język polski mogą wyspecjalizować się w zakresie literatury, translatoryki oraz historii bądź kulturoznawstwa, dzięki czemu będą mogły skutecznie kontynuować edukację na poziomie magisterskim. Mogą także zdecydować się na zdobycie podwójnego polsko-niemieckiego dyplomu, który zakłada równoległe rozwinięcie kompetencji w języku niemieckim oraz przygotowanie do dalszych studiów oraz pracy w Niemczech.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów: świadectwa dojrzałości lub zagranicznych dokumentów równoważnych z polskim świadectwem dojrzałości.

W przypadku studentów zagranicznych studia w Polsce są płatne, ale osoby studiujące w Collegium Polonicum podlegają na wniosek zwolnieniu z opłaty przez Panią Rektor. Oznacza to, że nie będziesz ponosić opłat za studia.

Tak! Oprócz języka polskiego, będziesz uczył się także języka angielskiego lub niemieckiego. Celem jest uzyskanie pod koniec studiów poziomu B2 znajomości języka obcego. Nasza uczelnia umożliwia także korzystanie z dodatkowych kursów językowych oraz uczestniczenie w zajęciach w językach obcych.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów możesz rozpocząć pracę zawodową w szeregu organizacji prywatnych lub publicznych. Możesz także kształcić się dalej na studiach drugiego stopnia (magisterskich) w Polsce oraz w Niemczech.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia obywa się za pośrednictwem portalu UAM:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/studia-o-polsce-slubice,485

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów: świadectwa dojrzałości lub zagranicznych dokumentów równoważnych z polskim świadectwem dojrzałości oraz deklaracja o znajomości języka polskiego na poziomie A2.

Postępowaniem kwalifikacyjnym jest konkurs świadectw dojrzałości lub dokumentów równoważnych polskiemu świadectwu dojrzałości, lista rankingowa kandydatów tworzona jest na podstawie wyników ocen na dokumencie.

Dalsze informacje i kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej o studiach na kierunku SOP? Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne online – szczegóły już wkrótce! W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o maila na adres polishstudies@europa-uni.de

Na Twoje pytania chętnie odpowiemy także mailowo – czekamy na wiadomość od Ciebie na adres polishstudies@europa-uni.de

 

Dr Dominik Pick

Prof. Dr. Werner Benecke