Katedry

Katedry

W Collegium Polonicum prowadzone są badania w ramach różnych dyscyplin naukowych. Odzwierciedla to postulat interdyscyplinarności. Zapraszamy do poznania profili naukowych naszych katedr działających w ramach następujących dyscyplin:

Katedry prawnicze


Katedra Polskiego Prawa Publicznego, Europejskiego i Gospodarczego

Katedra Polskiego Prawa Publicznego, Europejskiego i Gospodarczego

Strona katedry

Prof. dr Bartosz Makowicz

Katedra Polskiego Prawa Karnego

Katedra Polskiego Prawa Karnego

Strona katedry

Prof. dr Maciej Małolepszy

Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Prawa Porównawczego

Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Prawa Porównawczego

Strona katedry

Prof. dr Arkadiusz Wudarski

Katedry studiów cyfrowych


Digitalization, Media and Data Practices

Digitalization, Media and Data Practices

Strona katedry

Prof. dr. MIGLĖ BAREIKYTĖ

Katedra prawa i etyki społeczeństwa cyfrowego

Katedra prawa i etyki społeczeństwa cyfrowego

Strona katedry

prof. dr Philipp Hacker LL.M. (Yale)

Katedra teorii polityki i demokracji cyfrowej

Katedra teorii polityki i demokracji cyfrowej

Strona katedry

prof. dr Ulrike Klinger

Katedra socjologii technologii

Katedra socjologii technologii

Strona katedry

prof. dr Jan-Hendrik Passoth

Katedra zarządzania informacją i transformacji cyfrowej

Katedra zarządzania informacją i transformacji cyfrowej

Strona katedry

prof. dr Lauri Wessel

Katedry kulturoznawcze


Katedra Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej

Katedra Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej

Strona katedry

Prof. dr Werner Benecke

Katedra Entangled History of Ukraine

Katedra Entangled History of Ukraine

Strona katedry

Prof. dr Andrii Portnov

Katedra Multicultural Communication (Slavonic and English Linguistics and Language Use)

Katedra Multicultural Communication (Slavonic and English Linguistics and Language Use)

Strona katedry

Prof. dr Nicole Richter

Katedra Ochrony Zabytków

Katedra Ochrony Zabytków

Strona katedry

Prof. Dr. Przemysław P. Zalewski