Pracownicy administracji, biblioteki i obsługi

Biuro Dyrektora

Asystentka dyrektora

CP 103
Tel: 61 829 6801
email: stanek@europa-uni.de 

 

Kancelaria

CP 151
Tel: 61 829 6806
email: katarzyna.kochanska@amu.edu.pl 

 

Public Relations

CP 105
Tel: 61 829 6812
email: press.cp@europa-uni.de 

 

Sprawy studenckie

Kierunki studiów:

  • filologia, filologia germańska
  • Studia o Polsce
  • pomoc materialna

CP 151
Tel: 61 829 6816
email: kozlowska@europa-uni.de

 

Kierunki studiów:

  • Master of Digital Entrepreneurship
  • Governance of Organizations

CP 107
tel. 61 829 6814
monika.bak@amu.edu.pl
bak@europa-uni.de

Kierunki studiów:

  • Prawo (w zakresie prawa polskiego)

CP 107
tel. 61 829 6815
ewa.szleszynska@amu.edu.pl
szleszynska@europa-uni.de

Księgowość

CP 105
Tel: 61 829 6811
email: krolicka-jurgiewicz@europa-uni.de 

 

Dział informatyczny

CP 006
Tel: 61 829 6883
email: zywalewski@europa-uni.de

 

CP 006
Tel: 61 829 6883
email: webmaster.cp@europa-uni.de

 

Biblioteka

Kierownik

CP-B10
Tel: 61 829 6752
email: brockmann@europa-uni.de 

 

Dział Opracowania Alfabetycznego

CP-B 05
Tel: 61 829 6757
email: czernenko@europa-uni.de 

 

Dział Opracowania Rzeczowego

CP-B 13A
Tel: 61 829 6756
email: kietlinska@europa-uni.de 

Dział Udostępniania

CP-B 20
Tel: 61 829 6758
email: lendzion@europa-uni.de 

 

Dział Udostępniania

CP-B 20
Tel: 61 829 6758
email: wierchowicz@europa-uni.de 

 

Archiwum im. Karla Dedeciusa

Kierownik

CP-B 04
Tel: 61 829 6759
email: brockmann@europa-uni.de 

 

Archiwista

CP B-02
Tel: 61 829 6761
email: dziurda@europa-uni.de 

 

Archiwistka

CP B-01
Tel: 61 829 6761
email: drejer@europa-uni.de 

 

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Kierowniczka fundacji

HG 264
Tel: +49 335 5534 3296
email: czechowska@europa-uni.de 

 

Dział techniczny

Kierownik techniczny

CP 108
Tel: 61 829 6808
email: golubski@europa-uni.de 

  

Konserwator instalacji gazowej i ciepłowniczej oraz urządzeń klimatyzacyjnych

CP 005
Tel: 61 829 6896

 

Elektryk

CP 005
Tel: 61 829 6898
email: tech.cp@europa-uni.de 

Technik telekomunikacji

CP 008
Tel: 61 829 6899
email: lipinski@europa-uni.de