Rekrutacja

Rekrutacja

Ogólne informacje na temat rekrutacji na kierunki oferowane w Collegium Polonicum

Rekrutacja na kierunek Studia o Niemczech

Opis kierunku

Rekrutacja na kierunek Polsko-niemieckie studia prawnicze

Opis kierunku

Rekrutacja na kierunek Master of Digital Entrepreneurship