Profil

Misja

Naszą misją jest rozwijanie i umacnianie współpracy międzynarodowej w zakresie dydaktyki i nauki. Nasz podstawowy profil odnosi się do relacji polsko-niemieckich w sferze prawnej, społecznej i gospodarczej – a to wszystko w kontekście europejskim. W związku z aktualnymi wyzwaniami nasza działalność poszerzana jest o kolejne obszary tematyczne, m.in. dotyczące globalizacji i digitalizacji. W ramach Collegium Polonicum realizowanych jest wiele inicjatyw, m.in. działa innowacyjna European New School of Digital Studies.

Profil Collegium Polonicum jest pochodną programów badawczych istniejących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV). Oferujemy innowacyjne i interdyscyplinarne kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studia podyplomowe. Kształcimy w językach polskim, niemieckim i angielskim. Większość naszych kierunków studiów prowadzi do uzyskania podwójnych dyplomów – polskiego wydawanego przez UAM oraz niemieckiego wydawanego przez UEV. To sprawia, że absolwentki i absolwenci mają świetną pozycję na rynku pracy w różnych krajach.

Collegium Polonicum pełni ponadto rolę centrum spotkań i animacji życia kulturalnego – organizowane są u nas konferencje, seminaria, wystawy, koncerty, spektakle oraz imprezy popularnonaukowe. Nasz budynek oferuje unikatowe w rejonie przygranicznym, nowoczesne i w pełni wyposażone przestrzenie do użytku konferencyjno-widowiskowego i dydaktycznego.

Historia