Collegium Polonicum

Poznaj nasze kierunki

DSC06325

Governance of Organizations

Read more
DSC06967

Studia o Niemczech

Read more
DSC06364

Studia o Polsce

Read more
DSC07321

Polsko-niemieckie studia prawnicze

Read more
DSC07877

Master of Digital Entrepreneurship

Read more
2013_06_DSC8594_1

Dlaczego studia u nas?

Read more

Studiuj w sercu Europy

DSC_8874a

Międzynarodowa atmosfera to nasz znak firmowy. Na naszym kampusie spotykają się studenci i studentki z ponad 100 krajów. Bogata oferta nauki języków obcych i pobyty za granicą na jednej z około 250 uczelni partnerskich należą do programu studiów. Międzynarodowe i europejskie aspekty prawa, ekonomii i kultury odgrywają szczególną, rolę w programach studiów na naszych trzech wydziałach. Oferujemy doskonałe warunki studiowania: małe grupy seminaryjne, bezpośredni kontakt z wykładowcami oraz indywidualne doradztwo w zakresie studiów, praktyk i kariery.

Aktualności

Wykłady profesorów Viadriny w Poznaniu

Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach otwartych, które będą prowadzone przez profesorów Viadriny. Wykłady prowadzone będą w języku niemieckim i będą dotyczyły aktualnych wyzwań, przed którymi stoją obecnie Niemcy, m.in.: granic wolności słowa, zakazu funkcjonowania partii politycznych, konieczności zachowania przez państwo neutralności światopoglądowej. Poruszone zostaną także problemy z obszaru prawa mediów, prawa pracy oraz podstaw prawa międzynarodowego publicznego w związku z aktualną sytuacją polityczną w Europie i na świecie.

Read more

Otwarcie Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies

30 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies. Przemówienia powitalne wygłosili: prezydent Viadriny prof. dr hab. Eduard Mühle, Ambasador Ukrainy Oleksii Makeiev, Ambasador RP w Niemczech Dariusz Pawłoś, a także Minister Nauki Brandenburgii dr Manja Schüle. Następnie odbyła się dyskusja panelowa pod tytułem „Ex Oriente Lux? What can we learn from Ukraine and East-Central Europe?“.

Read more

10 lat Fundacji im. Karla Dedeciusa

Od dziesięciu lat Fundacja im. Karla Dedeciusa poprzez literaturę promuje dialog i porozumienie międzykulturowe na polsko-niemieckim pograniczu. Przybliża literaturę polską społeczności niemieckiej i promuje jej wybitnych tłumaczy na język niemiecki oray angażuje się w lokalne projekty kulturalne i edukacyjne. 15 listopada 2023 r. Fundacja zorganizowała uroczystość jubileuszową, aby podziękować wszystkim za ogromne wsparcie w ciągu ostatnich dziesięciu lat i wspólnie porozmawiać o przyszłości.

Read more

Twoje studia

Fotosesja-studenci-CP_2019_DSC3165 — kopia (2)

Dla kandydatów

Read more
Fotosesja-studenci-CP_2019_DSC3111

Dla studentów

Read more
2017-05_studenci_DSC3336

Dla absolwentów

Read more