Kontakt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Collegium Polonicum

ul. Kościuszki 1
Pl 69-100 Słubice
tel. 61 829 6800
fax 61 829 6855
e-mail: colpol@cp.edu.pl

Nr tel. w przypadku awarii centrali telefonicznej:
95 758 72 33