Banner Collegium Polonicum

Dla Kandydata


Studia jednolite magisterskie

magisterskie ©CP

Prawo / Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze* to pełne, pięcioletnie, stacjonarne studia prawnicze, kończące się uzyskaniem dyplomu magistra prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prowadzonym wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest to kierunek unikatowy w Polsce. Wyróżnia go nieznany dotąd w Polsce i wyjątkowy w Europie poziom umiędzynarodowienia studiów prawniczych.


 

*pełnoprawnym studentem danego kierunku można zostać tylko w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego  na obu Uczelniach; zasady rekrutacji na Uniwersytet Europejski Viadrina  we Frankfurcie nad Odrą znajduja się na stronie https://study.europa-uni.de/de/index.html

(kontakt na EU Viadrina dla kandydatów z Polski: KONTAKT )

Materiały informacyjne

Fotosesja-studenci-CP_2019_DSC3063-600 ©CP