Banner Collegium Polonicum

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze


Wortmarke_jura_prawo_quer_web_dach ©EUV - Firma Giraffe

prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Są to pełne, pięcioletnie, stacjonarne, wspólne studia prawnicze, kończące się uzyskaniem dyplomu magistra prawa. Dyplom ten uprawnia do przystąpienia do egzaminów kwalifikujących do odbywania aplikacji w Polsce i w Niemczech.

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze to unikalna w skali europejskiej możliwość równoczesnego studiowania dwóch systemów prawnych w dwóch państwach oraz w dwóch językach!

 

 

logo_180px ©Studia z przyszłością