Banner Collegium Polonicum

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze


Rekrutacja

magisterskie ©CP

Rekrutacja na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów! Nie ma konkursu świadectw.

Aby zostać studentem tego kierunku należy:

  •  KROK pierwszy: zarejestrować się w okresie 1 maja - 5 września na kierunek Magister des Rechts na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą bezpośrednio przez stronę EU Viadrina LINK

oraz

  • KROK drugi: po rejestracji na EUV zarejestrować się na kierunek Prawo (Słubice/Frankfurt n/Odrą) na stronie UAM w terminie  (zostanie podany później) - LINK

Fotosesja-studenci-CP_2019_DSC3105-600 ©CP