Banner Collegium Polonicum

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze


O kierunku

Kierunek Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze to wspólny kierunek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV). Kierunek prowadzą Wydział Prawa i Administracji UAM i Wydział Prawa Viadriny.

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze prowadzone są na studiach jednolitych magisterskich bez wydzielonych specjalności kończące się uzyskaniem dyplomu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu magistra prawa na kierunku prowadzonym wspólnie. Jest to kierunek unikatowy w Polsce. Wyróżnia go nieznany dotąd w Polsce i wyjątkowy w Europie poziom umiędzynarodowienia studiów prawniczych.

Kierunek Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze był wielokrotnym laureatem Programu Akredytacji Kierunków "Studia z przyszłością”. Zdobył m.in. Certyfikat „Lider Jakości Kształcenia”, Certyfikat „Laur Europejski”, Certyfikat „Laur Innowacji”. Uzyskanie po raz czwarty z rzędu certyfikatu „Studia z przeszłością” zostało nagrodzone Certyfikatem  Premium „Studia z Przyszłością” potwierdzającym, iż rozwiązania wprowadzone na kierunku Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze są trwałe i długoterminowe.

Wydział Prawa i Administracji UAM prowadzący wspólnie z Wydziałem Prawa UE Viadrina Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze posiada kategorię A+, najwyższą z kategorii naukowych przyznawanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Wykłady odbywają się w budynkach Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w Collegium Polonicum w Słubicach.

Co warto wiedzieć... prezentacja w PDF

WPiA - Znamy się na studiowaniu  film o Wydziale Prawa i Administracji UAM 

Fotosesja-studenci-CP_2019_DSC3063-600 ©CP