Banner Collegium Polonicum

O kierunku

I stopnia ©CP

Studia o Polsce / Polish Studies są kierunkiem wspólnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Trwają 3 lata (6 semestrów) i adresowane są do osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz poznaniem polskiej literatury i historii Polski. Przyjęcia na studia dokonuje się w pierwszej kolejności na UAM, gdzie studenci studiują od pierwszego semestru. Studenci przyjęci na studia o Polsce w UAM mogą również zostać immatrykulowani na UEV po spełnieniu wymagań związanych ze znajomością języka niemieckiego i innych obowiązków wynikających z przepisów UEV https://www.europa-uni.de/de/studium/informieren-orientieren/bewerbung-einschreibung/index.html  ale najpóźniej przed rozpoczęciem piątego semestru. Podwójnie immatrykulowani absolwenci po spełnieniu obowiązków wynikających z programu studiów otrzymają dwa dyplomy – UAM i UEV.

Program studiów zakłada stopniowe zdobywanie kompetencji językowych – od kandydata oczekuje się znajomości języka polskiego na poziomie A1. Przyszli studenci otrzymają – jeszcze przed rozpoczęciem studiów – zdigitalizowane materiały do samodzielnej nauki języka polskiego (A1), a także będą mogli uczestniczyć w krótkim kursie zdalnym przygotowującym do podjęcia nauki w języku polskim na kierunku studia o Polsce

Plan studiów PDF DOC

Efekty kształcenia PDF DOC

Fotosesja-studenci-CP_2019_DSC3105-600 ©CP