Banner Collegium Polonicum

Studia o Polsce / POLISH STUDIES

I stopnia ©CP

RekrutacjaBewerbungApplication / Набор на обучениеПрийом на навчанняAdmisión招⽣对象

Studia o Polsce / Polish Studies są kierunkiem wspólnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Trwają 3 lata (6 semestrów) i adresowane są do osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz poznaniem polskiej literatury i historii Polski. Przyjęcia na studia dokonuje się w pierwszej kolejności na UAM, gdzie studenci studiują od pierwszego semestru.

Studenci przyjęci na studia o Polsce w UAM mogą również zostać immatrykulowani na UEV po spełnieniu wymagań związanych ze znajomością języka niemieckiego i innych obowiązków wynikających z przepisów UEV, ale najpóźniej przed rozpoczęciem piątego semestru.

Podwójnie immatrykulowani absolwenci po spełnieniu obowiązków wynikających z programu studiów otrzymają dwa dyplomy – UAM i UEV.

Studenci podejmujący studia w Collegium Polonicum są zwolnieni z opłat za studia.