Banner Collegium Polonicum

Studia o Niemczech/ German Studies

Dla kandydata

Studia o Niemczech/German Studies są adresowane do osób zainteresowanych doskonaleniem znajomości języka niemieckiego i poszerzeniem wiedzy na temat Niemiec (kultury, historii, społeczeństwa) oraz nabyciu umiejętności komunikacji międzykulturowej. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie A2.

dla kandydata