Banner Collegium Polonicum

Studia o Niemczech/ German Studies

 

GERMAN STUDIES (EN) GERMAN STUDIES (DE) / НЕМЕЦКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  /  НІМЕЦЬКІ СТУДІЇ  /  德语研究

Studia o Niemczech/German Studies  to innowacyjny kierunek studiów, prowadzony we współpracy Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziałem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (EUV) we Frankfurcie nad Odrą. Studia prowadzone są w języku niemieckim i angielskim. Część zajęć odbywa się zdalnie.

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Zdobyta wiedza i kompetencje językowe pozwolą absolwentom tego kierunku przystąpienie do egzaminu DSH, którego zdanie umożliwia studiowanie na uniwersytetach w Niemczech. Dzięki temu absolwenci Studiów o Niemczech będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia na uczelniach niemieckich.

front

"Die Deutschen sind ein gemeingefährliches Volk: Sie ziehen unerwartet ein Gedicht aus der Tasche und beginnen ein Gespräch über Philosophie." (Heinrich  Heine)