Banner Collegium Polonicum

Studia o Niemczech/ German Studies

O kierunku

Studia o Niemczech/German Studies to studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Studiować na nich mogą kandydaci z Polski i zza granicy. Studia prowadzone są w j. niemieckim (od poziomu A2) i j. angielskim.

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych doskonaleniem znajomości języka niemieckiego i zdobyciem wiedzy o Niemczech (m.in. historii, kulturze, społeczeństwie, kulturze politycznej, ale również np. o stereotypach). Co ważne, kompetencje te zostaną dodatkowo poszerzone  o umiejętności komunikacji międzykulturowej.

Studia o Niemczech to innowacyjny kierunek prowadzony we współpracy  Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziałem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (EUV) we Frankfurcie nad Odrą. Studenci tego kierunku korzystają z doświadczenia i bogatej tradycji Instytutu Filologii Germańskiej, a także mają możliwość wyboru  zajęć dodatkowych (fakultatywnych) z oferty dydaktycznej Wydziału Kulturoznawstwa EUV. Część zajęć będzie realizowana w formie zdalnej.

Program studiów zakłada stopniowe nabywanie i doskonalenie kompetencji językowych. Pierwsze 2 semestry to przede wszystkim intensywna nauka języka niemieckiego, wzbogacone poznawaniem historii i kultury Niemiec. W kolejnych semestrach studenci doskonalą znajomość języka , poszerzają ją np. o umiejętności translatorskie, stosowanie fachowego słownictwa, posługiwanie się różnymi formami tekstów i wypowiedzi.  Studenci również pogłębiają wiedzę dotyczącą kultury i społeczeństwa Niemiec. Na 3 roku studenci koncentrują się na swoich projektach badawczych - czyli realizacji tematów prac licencjackich pod kierunkiem wybranego promotora.

Przykładowe przedmioty:

 1. Język niemiecki w komunikacji globalnej.
 2. Historia Niemiec.
 3. Analiza tekstów literackich.
 4. Komunikacja międzykulturowa.
 5. Wiedza o społeczeństwie Niemiec.
 6. Gramatyka praktyczna.
 7. Elementy kultury politycznej Niemiec.
 8. Public Relations, praca w projektach.
 9. Kreatywność językowa/zajęcia tłumaczeniowe.
 10. Stereotypy – Niemcy o innych, inni o Niemcach.

Dodatkowe atuty kierunku Studia o Niemczech:

- studia w nowoczesnym budynku Collegium Polonicum (bardzo dobrze wyposażone sale wykładowe, możliwość pracy w kabinach do tłumaczenia symultanicznego, wi-fi i klimatyzacja);

- możliwość zakwaterowania w domach studenckich w Słubicach (każdy student otrzyma miejsce); www.dsslubice.amu.edu.pl

- studia na pograniczu polsko-niemieckim, codzienna możliwość kontaktu z j. niemieckim, bliskość Berlina;

- bogato wyposażone Biblioteka Collegium Polonicum i Biblioteka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zapewniają dostęp do literatury niezbędnej do osiągnięcia efektów uczenia się.

- możliwość uzyskania dwóch dyplomów: polskiego(UAM) i niemieckiego (EUV).

Jakie praktyczne umiejętności zdobędą absolwentki i absolwenci Studiów o Niemczech?

- znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+,

- umiejętność pracy w zespołach międzykulturowych,

- umiejętność realizacji projektów międzykulturowych,

- umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych,

- praktyczna orientacja w niemieckiej kulturze, historii, realiach i stosunkach społecznych ,

- praktyczna umiejętność samodzielnej i krytycznej interpretacji tekstów kulturowych,

- umiejętności miękkie: kreatywność, elastyczność, komunikatywność.

 

Dalszy rozwój:

Absolwenci  Studiów o Niemczech będą mogli kontynuować edukację na studiach II stopnia oferowanych przez Instytut Filologii Germańskiej UAM i inne instytuty germanistyczne w Polsce oraz studiach II stopnia na uniwersytetach niemieckich. Będzie to możliwe dzięki temu, że zdobyta wiedza i kompetencje językowe umożliwią studentom przystąpienie do egzaminu DSH, którego zdanie umożliwia studiowanie na niemieckich uczelniach. Ponadto, absolwenci tego kierunku zdobędą kompetencje stwarzające szerokie perspektywy zawodowe, m.in. w międzynarodowych korporacjach, polsko-niemieckich instytucjach, fundacjach i organizacjach kulturalnych czy dyplomacji.

Dokumenty do pobrania:

 1. Studia o Niemczech_opis
 2. Studia o Niemczech_plan zajec

opis kierunku