Banner Collegium Polonicum

Lektorat językowy

lektorat ©CP

Lektorat Języków Obcych powstał w semestrze zimowym roku akademickiego 1998/1999, a jego celem jest językowe kształcenie studentów. W ofercie lektoratu są zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego dla studentów następujących kierunków: bezpieczeństwo narodowe, filologia germańska oraz filologia polska jako obca. Programy nauczania oparte są na Europejskim Systemie Kształcenia Językowego, co umożliwia studentom uczestniczenie w zajęciach na różnych poziomach zaawansowania (od A1 do B2), jak również w  szeregu zajęć fakultatywnych ukierunkowanych na język specjalistyczny.

Pracownicy lektoratu stawiają sobie również za cel przybliżenie studentom kultury oraz realiów krajów należących do niemieckiego i angielskiego obszaru językowego. W związku z tym w każdym roku akademickim organizowane są warsztaty, wieczory dyskusyjne, wycieczki oraz konkursy językowe.