Banner Collegium Polonicum

Filologia germańska, specjalność germanistyka międzykulturowa


REKRUTACJA

Germanistyka na polsko-niemieckiej granicy - rozmowa z dr Antoniną Balfanz, koordynatorką kierunku 

Od roku akademickiego 2011/2012 Collegium Polonicum w Słubicach prowadzi studia germanistyczne we współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Oferowany kierunek to jedyne w Polsce studia germanistyczne, łączące naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej w dialogu z kulturą polską oraz translatoryką. Program zajęć sytuuje kulturę niemieckiego obszaru językowego w kontekście kultury europejskiej, co otwiera jego adeptom nowe perspektywy także w późniejszym samodzielnym życiu zawodowym. Wykładowcy zmierzają zarówno do wypracowania u studentów kompetencji kulturowej w oparciu o badanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, a także o stosunki polsko-niemieckie, jak i do doskonalenia kompetencji translatorycznych. Takie przygotowanie pozwoli absolwentom podejmować pracę przede wszystkim w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury, w których działaniu wiedza o krajach niemieckojęzycznych oraz kompetencja interkulturowa są niezbędne, w instytucjach EU w Polsce i za granicą, w dyplomacji, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach.

 

Zajęcia są prowadzone w Collegium Polonicum w Słubicach oraz w Uniwersytecie Europejskim Viadrina w sąsiednim Frankfurcie nad Odrą. Prowadzone są przez wykładowców z UAM i EUV. Absolwenci otrzymają dwa dyplomy – polski i niemiecki.

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty:

- historię polsko-niemieckich stosunków politycznych i społecznych;

- polsko-niemieckie związki literackie;

- literaturoznawstwo;

- tłumaczenie fachowe, naukowe i ustne;

- językoznawstwo opisowe i porównawcze;

- praktyczną naukę języka niemieckiego (dla Polaków) i polskiego (dla obcokrajowców);

- komunikację międzykulturową;

- drugi język obcy,

 

 

Ukończenie studiów umożliwi m.in. ich kontynuację na studiach II stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, a także na innych uniwersytetach polskich i zagranicznych.