Banner Collegium Polonicum

Filologia germańska, specjalność germanistyka międzykulturowa


Praktyki studenckie

Organizatorem praktyki jest Wydział Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą." (por. § 5 Uchwały Senatu UAM nr 246/2010/2011).

Szczegółowe informacje udziela:

Career Center
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

Audimax, Raum 138

+49 335 5534 2460/ 2594
+49 335 5534 2792 (fax)

careercenter@europa-uni.de