Banner Collegium Polonicum

Filologia germańska, specjalność germanistyka międzykulturowa


Ogłoszenia

Projekcie projakościowym Filolog w świecie kompetencji społecznych, czyli jak zrobić dobre wrażenie na pracodawcy (i nie tylko) 

Szkolenie BHP - obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2019/2020:

Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2019 - I tura - termin 08.04-06.05.2019; II tura – termin 09.06-16.06.2019

Wnioski studentów

Rejestracja na zajęcia w USOS / Registrierung im USOS-Portal der AMU

Wnioski dotyczące przebiegu studiów / Anträge zum Verlauf des Studiums

Ogłoszenie dotyczące drugie języka nowożytnego (język angielski)

Akceptacja zaliczenia zdobytego na innym kierunku studiów / Anerkennung von Studienleistungen

Ogólne warunki zaliczania przedmiotów / Allgemeine Bedingungen für Erbringung von Leistungsnachweisen und für Ablegen von Prüfungen