Banner Collegium Polonicum

Gospodarka przestrzenna


Rekrutacja

cr_inżynierskie ©Collegium Polonicum

REKRUTACJA - na podstawie konkursu świadectw w terminie (nformacje o terminach rejestracji zostaną Podane w terminie późniejszym).

Kandydat na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna musi spełniać wymagania szczegółowo określone w uchwałach rekrutacyjnych Senatu UAM (konkurs świadectw dojrzałości, obejmujący wybrane przedmioty z następujących: język obcy nowożytny, geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka).

Szczególnie predestynowani są absolwenci szkół średnich, którzy interesują się funkcjonowaniem społeczeństwa i gospodarki, posiadają podstawowe umiejętności analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych i przyrodniczych, uogólniania, posiadają zmysł estetyczny oraz inteligencję przestrzenną, a także wykazują zainteresowanie aspektami technicznymi funkcjonowania miast i obszarów wiejskich.

CP-wiosna-głowny-panorama-600 ©Adam Czerneńko