Banner Collegium Polonicum

Gospodarka przestrzenna


cr_inżynierskie ©Collegium Polonicum

Kierunek gospodarka przestrzenna to stacjonarne, 3,5-letnie studia inżynierskie o charakterze interdyscyplinarnym. W prowadzeniu kierunku Collegium Polonicum wspiera Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. W trakcie studiów studenci zdobywają praktyczną wiedzę m.in w zakresie opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania i przeprowadzania projektów inwestycyjnych, opracowywania analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi.

Zajęcia na kierunku gospodarka przestrzenna w Collegium Polonicum w Słubicach będą odbywać się prezencyjnie (na uczelni - 50%) oraz online (50%). Dzięki temu studenci będą mogli uczestniczyć online w części zajęć prowadzonych przez wykładowców UAM w Poznaniu.

cr_studenci_dziedziniec_ławka ©Collegium Polonicum