Banner Collegium Polonicum

Egzamin certyfikacyjny B2

W semestrze zimowym 2023/2024 językowy egzamin certyfikacyjny odbędzie się w następujących terminach:

1. Termin: 27.02.2024, godz. 16.00

2. Termin: 26.03.2024, godz. 16.00

Osoby zainteresowane egzaminem proszone są o zadeklarowanie chęci udziału wykładowcy prowadzącemu zajęcia językowe oraz pisemne potwierdzenie zgłoszenia nie później niż do

21.01.2024 (w przypadku 1. terminu)

10.03.2024 (w przypadku 2. terminu)

Pisemne potwierdzenie uczestnictwa w danym terminie stanowi warunek przystąpienia do egzaminu!

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu pisemnego, muszą zdać cześć ustną u wykładowcy prowadzącego nie później niż do

16.02.2024 (w przypadku 1. terminu)

15.03.2024 (w przypadku 2. terminu)

Dalszych informacji udziela: dr Artur Kopka: kopka@amu.edu.pl