Banner Collegium Polonicum

"Dzień Polsko-Niemiecki" w Collegium Polonicum

pol-niem1

W dniu 06 maja 2009 w ramach tegorocznych "Euronaliów" odbył się w Collegium Polonicum "Dzień Polsko-Niemiecki", zorganizowany przez Samorząd Studencki CP pod patronatem Lektoratu Języków Obcych. Impreza ta była okazją dla polskich i niemieckich studentów do bliższego poznania się.

W godz. 12.00-16.00 w foyer CP zaprezentowały się inicjatywy oraz organizacje studenckie działające w Collegium Polonicum oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Od godz. 19.00 na dziedzińcu CP odbyła się impreza integracyjna:

- z muzyką,

- wspólnym grillem,

- oraz konkursami integracyjnymi.

Około godz. 21.00 w "Kinie pod gwiazdami" wyświetlony został krótki film pt. „Łapacze marzeń – pewna polsko-niemiecka historia” dotyczący stereotypów funkcjonujących pomiędzy polskimi i niemieckimi studentami, przygotowany w ramach inicjatywy studenckiej pod opieką Lektoratu Języków Obcych CP.

Plakat