Banner Collegium Polonicum

"Zaręczyny w St. Domingo"

W ramach projektu współfinansowanego przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży we współpracy ze Szkołą Teatralną we Frankfurcie nad Odrą został przygotowany spektakl teatralny oparty na opowiadaniu Henryka von Kleista "Zaręczyny w St. Domigo". Sztuka została wystawiona 26.05.2010 w "Theater im Schuppen" oraz 27.05.2010 w Dużej Auli Collegium Polonicum.

Domingo