Banner Collegium Polonicum

Targi Edukacji i Pracy / Messe für Ausbildung und Arbeit

W tym roku po raz pierwszy Lektorat Języków Obcych Collegium Polonicum z okazji Targów Edukacji i Pracy przygotował wykłady i warsztaty językowe. W trakcie warsztatów ‘’Discover the USA’’ odkrywali uczestnicy bogactwo kulturowe i różnorodność Stanów Zjednoczonych. Warsztaty prowadzone był przez panią mgr Natalię Brzezińską.

Zum erstem Mal bereitete das Fremdsprachenlektorat des Collegium Polonicum in diesem Jahr zur Messe für Ausbildung und Arbeit Sprachworkshops für die Teilnehmer vor Während der Workshops entdeckten die Teilnehmer den kulturellen Reichtun und die Verschiedenheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Workshops wurden von Frau M.A. Natalia Brzezińska durchgeführt.