Banner Collegium Polonicum

Europejski Dzień Języków

W tym roku po raz drugi Collegium Polonicum uczciło Europejski Dzień Języków. Z tej okazji odbyło się 13 warsztatów zorganizowanych przez Lektorat Języków Obcych, w których udział wzięli uczniowie szkół średnich ze Słubic oraz Frankfurtu nad Odrą. Uczestnicy warsztatów m.in. podczas zajęć prowadzonych w języku angielskim „podróżowali po Londynie ”, a podczas gier językowych prowadzonych w językiem niemieckim i angielskim w Collegium Polonicum oraz języku polskim w Gimnazjum im. Karl Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą zdobywali nowe umiejętności. Nasi goście wzięli również udział w kursach języka hiszpańskiego, francuskiego i esperanto.

In diesem Jahr beging das Collegium Polonicum zum zweiten Mal den Europäischen Tag der Sprachen. Aus diesem Anlass organisierte das Fremdsprachenlektorat des Collegium Polonicum 13 Workshops, an denen Schüler und Schülerinnen aus Slubice und Frankfurt (Oder) teilnahmen. Die Teilnehmer eines Englisch-Workshops z. B. "reisten durch London" oder übten ihre Sprachfertigkeiten in verschiedenen Sprachspielen in Englisch und Deutsch am CP oder in der polnischen Sprache am Larl-Liebknecht-Gymnasium in Frankfurt (Oder). Außerdem nahmen unsere Gäste an Schnupperkursen in Spanisch, Französisch und Esperanto teil. Allen Teilnehmern und Helfern vielen Dank!

 

Deutsch ©Astrid Kapler

 

Englisch Brain Box ©Astrid Kapler

 

Englisch Brain Box 1 ©Astrid Kapler

 

Esperanto ©Astrid Kapler

 

FranzФsisch ©Astrid Kapler

 

Spanisch ©Astrid Kapler