Banner Collegium Polonicum

Wyjazd studyjny do Berlina

W dniu 27.06.2017 studenci FPJO wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Berlina. Program obejmował: wizytę w Niemieckim Bundestagu połączoną z wykładem na temat funkcjonowania niemieckiego parlamentaryzmu, wizytę w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, zwiedzanie „Pałacu płaczu” i wystawy dot. życia w realiach dwupaństwowości Niemiec oraz Katedry Berlińskiej i wystawy dot. historii demokracji w Niemczech.

Wycieczka stanowiła ostatnie wydarzenie w ramach seminarium projektowego pt. „Historische Wege und politische Irrwege zur Freiheit und Demokratie in Deutschland“ prowadzonych przez mgr Annę Wiacek i dr. Artura Kopka. Podczas projektu studenci uczestniczyli również w zajęciach teoretycznych, debacie eksperckiej dotyczącej współczesnych standardów demokracji, warsztatach w muzeum we Frankfurcie nad Odrą dotyczącej reżimu byłej NRD  oraz w przygotowaniu wystawy opowiadającej o działaniach polskiej i wschodnioniemieckiej opozycji demokratycznej w latach 80-tych.

Dziękujemy studentom FPJO za zaangażowanie w realizację projektu i życzymy udanej sesji.

20170627_112706 ©Artur Kopka 20170627_112830 ©Artur Kopka IMG_0546 ©Artur Kopka
IMG_0551 ©Artur Kopka IMG_0557 ©Artur Kopka IMG_0570 ©Artur Kopka
IMG_0576 ©Artur Kopka IMG_0581 ©Artur Kopka IMG_0589 ©Artur Kopka
IMG_0591 ©Artur Kopka IMG_0594 ©Artur Kopka IMG_0597 ©Artur Kopka
IMG_0602 ©Artur Kopka