Banner Collegium Polonicum

09.03.2018 - Szkolenie dla nauczycieli w Collegium Polonicum w Słubicach

Lektorat Języków Obcych Collegium Polonicum już po raz piąty zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w warsztatach. W dniu  09.03.2018 pani Peggy Einenkel (aktorka i pedagog teatru pracując w Messe und Veranstaltungs GmbH w Kleist Forum w Frankfurcie nad Odrą),

i  pani Lucie Teisingerov  (tancerka i pedagog teatru) przeprowadzili szkolenie „Pedagogika teatru w nauczaniu języków obcych“ w języku niemieckim.

W trakcie warsztatów prowadzące przedstawią uczestnikom sposoby urozmaicania lekcji języków obcych poprzez zajęcia teatralne oraz nadania im lekkości za pomocą metod pedagogiki teatru. Różnorodne gry i ćwiczenia z użyciem metod pedagogiki teatru umożliwiają uczniom odczuwanie języka obcego wszystkimi zmysłami. Poprzez mimikę, gestykulację całym ciałem, jak również spontaniczne użycie języka obcego, każda lekcja może stać się przygodą.  Zastosowanie pedagogiki teatru podczas zajęć wspiera również rozwijanie koncentracji, kompetencji społecznych i pracy w zespole.

http://www.slubice.tv/wiadomosci/7122,warsztaty-dla-nauczycieli-ptpedagogika-teatru-w-na

Aktion ©Astrid Kapler

Buchauswahl ©Astrid Kapler

Faden ©Astrid Kapler