Banner Collegium Polonicum

Dni języka niemieckiego w Zielonej Górze, 10 października 2008

Centrum Języka Niemieckiego i Kultury Uniwersytetu Zielonogórskiego, Campus A, ul. Szafrana 19

10.30 – 13.00 nauczanie języka sąsiada na pograniczu polsko-niemieckim – seminarium z udziałem nauczycieli języków obcych z Zielonej Góry oraz Landu Brandenburg.

Pracę Lektoratu Języków Obcych Collegium Polonicum przedstawiła na seminarium kierowniczka Lektoratu, pani Astrid Kapler, reprezentująca zarówno Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, jak również Collegium Polonicum w Słubicach. W swoim wystąpieniu podkreśliła ona przede wszystkim ogromne znaczenie rozpoczęcia nauki języków obcych w młodym wieku oraz wygłosiła wykład na temat projektu "Wczesne rozpoczęcie nauki języka sąsiada – język polski i język niemiecki w przedszkolach po obu stronach Odry".

 

http://www.gzf.euv-ffo.de/kita/projekt.php