Banner Collegium Polonicum

Koło Naukowe Studiów Dygitalnych/Digital Studies Research Group

Koło Naukowe Studiów Dygitalnych działające w ramach European New School of Digital Studies w Collegium Polonicum skupia studentów zainteresowanych wyzwaniami związanymi z transformacją cyfrową. Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu studiów cyfrowych, rozwijanie zainteresowań studentów oraz integracja społeczności akademickiej.

Do tej pory studenci w ramach działalności Koła Naukowego uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Poznański Park Naukowo – Technologiczny, gdzie zapoznawali się z działalnością firm z branży B+R. Członkowie Koła odbyli także wizytę studyjną w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego gdzie uczestniczyli w warsztatach dotyczących digitalizacji zbiorów kultury i dziedzictwa narodowego. Dodatkowo, członkowie koła odbyli zajęcia z zakresu rozpowszechniania zasobów cyfrowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. 

 

Digital Studies Research Group operating within the European New School of Digital Studies at Collegium Polonicum, brings together students interested in the digital transformation. The aim of the Research Group's activities is to deepen knowledge of digital studies, to develop students' own research activity and to integrate the academic community.

 So far, as part of the Research Group's activities, students have participated in workshops organised by the Poznan Science and Technology Park, where they learned about the activities of R&D companies. Members of the Research Group also went on a study visit to the Warsaw Public Library – Central Library of the Masovian Voivodeship, where they participated in workshops on the digitalisation of cultural and national heritage collections. In addition, members of the Research Group held a class on the dissemination of digital resources organised by the Wikimedia Polska, Polish branch of Wikimedia Foundation.