Banner Collegium Polonicum

Koło Studenckie kierunku Studia o Polsce przy Collegium Polonicum

Koło Studenckie kierunku Studia o Polsce przy Collegium Polonicum składa się z międzynarodowej grupy Studentów i Studentek, której zależy na poszerzaniu wiedzy i wymianie poglądów na temat polskiej historii i kultury, w szczególności w kontekście doświadczeń studentów z zagranicy studiujących w Collegium i na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Koło ma na celu m.in. organizowanie spotkań z osobowościami ze świata nauki, sztuki, sportu, organizowanie wspólnych przedsięwzięć z lokalnymi przewodnikami, animatorami kultury, pasjonatami regionu, tworzenie kółek zainteresowań i organizowanie specjalistycznych warsztatów. Studenci i Studentki należący do koła angażują się w organizację klubów dyskusyjnych, organizację letnich szkół i seminariów, organizację wystaw, organizację wycieczek krajoznawczych, w tym na terenach pogranicza polsko-niemieckiego, nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckim, zarówno działającymi przy Collegium, jak i poza nim. Ważnym zadanie Koła Studenckiego SoP jest ambasadorstwo kierunku.

Zarząd koła:
Prezes: Egor Shchegolev
Wiceprezes: Zakhar Podzorov
II Wiceprezes: Fedor Felikstov
Sekretarz: Mariia Sokolova
Skarbnik: Denis Muzychuk
Opiekun: dr Małgorzata Stolarska-Fronia
II Opiekun: mgr Sabina Strózik