Banner Collegium Polonicum

Protestanckie Duszpasterstwo Akademickie

Studia to czas, kiedy człowiek poszukuje swojej drogi, próbuje odkryć, kim jest. To również dobry czas samodzielnego spojrzenia na sprawy wiary. Kim jest dla mnie Bóg? Kim ja jestem w oczach Boga?  - jeśli zadajesz sobie takie pytania, zapraszamy Cię do naszego Centrum. Jesteśmy wspólnotą, która gromadzi ludzi kochających i poszukujących Pana Boga. Jako chrześcijanie wierzymy, że własną tożsamość i prawdziwy sens życia można odnaleźć tylko w Piśmie Świętym.

Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

Centrum Chrześcijańskie Winnica

 winnicaffo@gmail.com

Lindenstraße 17

15230 Frankfurt (Oder)

www.facebook.com/CentrumWinnicaFFO/