Banner Collegium Polonicum

Studenckie Koło Języków Obcych

Studenckie Koło Języków Obcych przy Collegium Polonicum skupia studentów zainteresowanych poszerzaniem i pogłębianiem umiejętności językowych oraz wiedzy na temat historii i kultury innych krajów. Koło ma na celu organizowanie spotkań z ciekawymi osobistościami, wykładów, odczytów, wycieczek, wyjazdów studyjnych, seansów filmowych oraz wystaw i warsztatów popularyzujących zarówno naukę języków obcych jak i znajomość zwyczajów, tradycji oraz sposobu funkcjonowania społeczeństw w innych krajach. Działalność koła obejmuje ponadto podejmowanie współpracy ze studentami z innych ośrodków akademickich w celu realizacji różnego rodzaju projektów transgranicznych dających możliwość lepszego poznania ich języka oraz realiów życia w krajach ich pochodzenia.

Opiekun: mgr Anna Wiącek
II Opiekun: mgr Agnieszka Skwarek