Banner Collegium Polonicum

Chór Akademicki

Chór Akademicki Collegium Polonicum i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina nad Odrą powstał w 2003 roku. Pomimo bardzo krótkiego czasu istnienia przygotował już wiele koncertów. Repertuar Chóru stanowią pieśni różnych epok i krajów. Jego występy nie ograniczają się jedynie do oprawy muzycznej oficjalnych wydarzeń uczelnianych. Chór Akademicki z powodzeniem organizował koncerty w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą.

Specyficzną cechą Chóru Akademickiego jest jego międzynarodowy charakter. Członkowie chóru to w większości studenci Collegium Polonicum oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Dyrygentem Chóru Akademickiego od początku istnienia zespołu jest dr Barbara Weiser-Lada.

Kontakt

Dr Barbara Weiser-Lada
barbaraweiser2000@yahoo.com