Banner Collegium Polonicum

Duszpasterstwo Akademickie

Tutaj wielu młodych ludzi odkrywa i zaspokaja swoje potrzeby duchowe. Spotkania opierają się o największe wartości takie jak: wiara, miłość, honor i przyjaźń. W tym miejscu od wielu lat studenci mają możliwość udziału w ciekawych spotkaniach i zaangażowania się w pomoc potrzebującym. Czekamy na Ciebie!

Kontakt:
Spotkania w każdy czwartek o godz. 20:00
W Katolickim Centrum Studenckim
Pl. Jana Pawła II 1, 69-100 Słubice
Tel. 957582291
www.parakletos24.com