Banner Collegium Polonicum

Czasopisma, bazy danych

wiosna7 ©kietlinska

Wykaz czasopism w Bibliotece CP

Czasopisma [pdf]

 

Katalogi online

Katalog OPAC Viadrina

Katalog on-line UAM

NUKat (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny)

Katalog KARO (katalog zbiorowy polskich bibliotek)

Katalog KOBV (katalog zbiorowy bibliotek brandenburskich i berlinskich)

 

Bazy danych online

Bazy Biblioteki Narodowej

Polska Bibliografia Literacka (1989-1993)

Bazy Biblioteki Sejmowej

Pełnotekstowa baza czasopism elektronicznych (obsługa w języku niemieckim)

 

Systemy informacji prawniczej

W bibliotece znajduje się stanowisko do obsługi Systemu Informacji Prawniczej LEX Omega. Baza aktualizowana jest co miesiąc. W 2006 zakupiona została dodatkowo aktualizowana co kwartał Polska Bibliografia Prawnicza INP PAN. Zawiera ponad 230 000 not bibliograficznych z lat 1978 - 2010.

 

Archiwa

Dostęp do archiwów uruchamia osoba dyżurująca przy ladzie bibliotecznej.

Archiwum Gazety Wyborczej