Banner Collegium Polonicum

Zamów kopię elektroniczną

wiosna19 ©kietlinska

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną i ograniczonym dostępem do czytelni od poniedziałku, 6 kwietnia 2020 roku, można zamówić kopię elektroniczną z zasobów Biblioteki Collegium Polonicum.

  • Realizujemy je od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych)
  • Zamówienia złożone do 16:00 będą realizowane dnia następnego, zamówienia wpływające po 16:00 będą realizowane za dwa dni.
  • Zgłoszenie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne fragmentu książki, artykułu z czasopisma oraz sygnaturę w katalogu online Biblioteki Collegium Polonicum ze statusem dostępna (verfügbar).
  • Przed wysłaniem zamówienia prosimy o sprawdzenie dostępu do publikacji w publicznych zasobach cyfrowych

Ofertę kierujemy przede wszystkim do studiujących i zatrudnionych w CP, UAM i EUV, jak również do uczniów i grona pedagogicznego ULO. Zamówienia użytkowników spoza wymienionych instytucji będą realizowane w drugiej kolejności.
Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli jest ono niezgodne z prawem, ma służyć celom komercyjnym lub przekracza możliwości techniczne biblioteki.

Przypominamy o zasadach korzystania z utworów chronionych prawem autorskim zgodnie z dozwolonym użytkiem osobistym (prywatnym). Art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.