Banner Collegium Polonicum

Zamów kopię elektroniczną

wiosna22 ©kietlinska

W związku z sytuacją epidemiczną można zamawiać kopie elektroniczne materiałów niewypożyczalnych z zasobów Biblioteki Collegium Polonicum.

  • Zgłoszenie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne fragmentu książki, artykułu z czasopisma oraz sygnaturę w katalogu online Biblioteki Collegium Polonicum
  • Nie kopiujemy całych książek
  • Przed wysłaniem zamówienia prosimy o sprawdzenie dostępu do publikacji w publicznych zasobach cyfrowych
  • Zamówienia będą realizowane w godzinach pracy biblioteki według kolejności zgłoszeń

Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli jest ono niezgodne z prawem, ma służyć celom komercyjnym lub przekracza możliwości techniczne biblioteki.

Przypominamy o zasadach korzystania z utworów chronionych prawem autorskim zgodnie z dozwolonym użytkiem osobistym (prywatnym). Art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.