Banner Collegium Polonicum

Biblioteka poleca

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Wolne lektury - ponad 1400 książek on-line i 100 godzin audiobooków zalecanych przez MEN

Otwórz Książkę - cyfrowa kolekcja prac naukowych

Ninateka - mediateka Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Biblioteka Nauki - cyfrowe zasoby naukowe

Bibliografia Zawartości Czasopism

Cyfrowa Biblioteka PISM

Czasopismo kulturalne Alterpop

Portal Unii Europejskiej

Polsko-niemiecki serwis prawniczy online

Bezpłatna baza ujednoliconych tekstów prawnych

Datenbank-Infosystem(DBIS)

 Proponujemy lekturę naszej gazetki okolicznościowej - Lady biblioteczna