Banner Collegium Polonicum

Usługi

BCP_pion_wiosna_wisnia1 ©Czernenko/Kietlinska

Wypożyczanie jest możliwe po założeniu konta. Aby założyć konto, należy wypełnić formularz oraz uiścić opłatę na bieżący rok akademicki w wysokości 5 zł. Potrzebny jest również dokument tożsamości i legitymacja studencka (w przypadku osób studiujących). Konto jest zakładane najpóźniej następnego dnia po złożeniu wniosku.

Po ok. 2 tygodniach wydawana jest karta biblioteczna. Do tego momentu oraz w szczególnych okolicznościach wypożyczanie odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości.

Osoby studiujące w Collegium Polonicum i na Viadrinie, kadra naukowa i pracownicy CP i EUV oraz uczniowie i pracownicy Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego mogą wypożyczać do 20 książek na 4 tygodnie z możliwością trzykrotnego przedłużania. Osoby spoza uczelni mogą wypożyczyć do 10 książek na 2 tygodnie z możliwością jednorazowego przedłużenia.

Nie wypożyczamy:

  • książek oznaczonych na grzbiecie czerwoną kropką: słowników, encyklopedii, atlasów itp.
  • czasopism
  • wydawnictw wymiennokartkowych
  • książek należących do aparatów semestralnych
  • zbiorów specjalnych: kaset audio, video, płyt DVD
  • map, fotografii, książek wydanych przed 1945 r.

Konsekwencje przetrzymywania

Za każdy rozpoczęty dzień roboczy po terminie zwrotu od każdej pozycji naliczona zostaje kwota 1 zł.

Studenci i pracownicy CP oraz EUV mają możliwość zamówienia książek z Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu. Podstawowe informacje bibliograficzne (autor(ka), tytuł, miejsce i rok wydania) należy wysłać e-mailem na adres biblio.cp@europa-uni.de. Realizacja zamówienia trwa około dwóch tygodni. Z książek można korzystać wyłącznie na miejscu przez maksymalnie 4 tygodnie (termin ustalany indywidualnie przez BUAM).

Księgozbiór podręczny to zbiór książek, kaset lub płyt wypożyczanych pracownikom CP, EUV oraz ULO na okres minimum jednego roku. W księgozbiorze podręcznym powinny znaleźć się materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w danym semestrze lub przydatne do pracy naukowej.

Aby założyć księgozbiór podręczny, należy wypełnić formularz dostępny przy ladzie bibliotecznej, następnie wybrać książki, które mają się znaleźć w księgozbiorze.

Pozycje wypożyczone w ramach księgozbioru podręcznego nie mogą opuszczać budynku uniwersytetu i powinny być udostępniane w razie potrzeby innym czytelnikom i czytelniczkom.

Wniosek o założenie księgozbioru podręcznego

Kontakt: Joanna Kietlińska

e-mail: kietlinska@europa-uni.de

tel. 61 829 6756

W bibliotece znajduje się kilkanaście ogólnodostępnych stanowisk komputerowych z edytorami tekstu i dostępem do Internetu. Z komputerów, a także rzutnika można korzystać również w centrum multimedialnym. Na II piętrze obok lady mieści się stanowisko przeznaczone do obsługi Systemu Informacji Prawniczej LEX. Katalog biblioteczny jest dostępny z każdego komputera.

Istnieje możliwość drukowania dokumentów ze wszystkich stanowisk komputerowych w bibliotece. Wydruk jednej strony A4 kosztuje 0,20 zł za druk czarno-biały i 3 zł za druk kolorowy. Do wydruków kolorowych przeznaczone jest stanowisko obok lady.

Na II piętrze biblioteki znajduje się kserokopiarka do samodzielnej obsługi (1 kopia A4 - 0,20 zł; A3 - 0,40 zł) oraz dwa samoobsługowe skanery: skaner podłączony do komputera (umożliwiający skany czarno-białe lub kolorowe o maksymalnym rozmiarze A4) oraz specjalistyczny szybki skaner do książek zapisujący skany w formatach TIF/JPG/PDF na pendrive'ach lub kartach pamięci (skany do rozmiaru A2, tylko czarno-białe, bez możliwości zapisania na komputerze). Korzystanie ze skanerów jest bezpłatne, wymaga jednak posiadania własnych nośników danych.

Osoby zapisane do biblioteki mają prawo do korzystania z kabin do pracy indywidualnej. Przy ladzie bibliotecznej prowadzony jest rejestr korzystających z kabin. W razie potrzeby kabiny można rezerwować. Klucze do kabin można pobierać przy ladzie bibliotecznej pół godziny po otwarciu biblioteki, zdanie klucza powinno nastąpic najpóźniej pół godziny przed zamknięciem.

Osoby zapisane do biblioteki mają możliwość sprawdzania stanu konta, przedłużania terminów zwrotu oraz dokonywania rezerwacji wypożyczonych książek przez Internet. Można tego dokonać z poziomu strony OPAC CP. Obsługa konta jest w języku niemieckim.

W pierwszym polu (Kennung) należy wpisać numer karty bibliotecznej, a w drugim (Kennwort), przy pierwszym logowaniu – datę urodzenia w formacie: ddmmrr (dzień, miesiąc, rok), bez znaków oddzielających, np. 090686. Przy pierwszym logowaniu automatycznie pojawi się żądanie ustalenia nowego hasła.

Pracownicy i studenci Collegium Polonicum oraz Viadriny mogą korzystać w bibliotece z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Więcej informacji tutaj.

Pracownicy naukowi CP, UAM, EUV i ULO mogą w celach dydaktycznych zestawić dostępne w czytelni media z różnych działów przeznaczone dla studentów/studentek oraz uczniów/uczennic biorących udział w zajęciach. Taki księgozbiór nazywa się aparatem semestralnym. Media są wypożyczane na jeden semestr (o ile prowadzący zajęcia nie określi innego terminu) na specjalnie w tym celu utworzone konto i są dostępne tylko na miejscu (nie można ich wypożyczać). Prowadzący zajęcia mogą włączać do zbioru własne materiały.

Biblioteka Collegium Polonicum zaprasza wszystkich chętnych do zostawiania na przeznaczonym specjalnie do tego celu regale w szatni książek, których obecni wlaściciele nie potrzebują i nie chcą skazywać na wyrzucenie. Liczymy, że uwolnione w ten sposób książki znajdą nowy dom. Biblioteka nie pośredniczy w wymianie. Zapraszamy do dzielenia się książkami!