Banner Collegium Polonicum

Usługi

wiosna7 ©kietlinska

Wypożyczalnia

Wypożyczanie jest możliwe po założeniu konta. Aby założyć konto, należy wypełnić formularz oraz uiścić opłatę na bieżący rok akademicki w wysokości 5 zł. Potrzebny jest również dokument tożsamości i legitymacja studencka (w przypadku osób studiujących). Konto jest zakładane najpóźniej następnego dnia po złożeniu wniosku.

Po ok. 2 tygodniach wydawana jest karta biblioteczna. Do tego momentu oraz w szczególnych okolicznościach wypożyczanie odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości.

Użytkowniczki i użytkownicy biblioteki CP mają możliwość wypożyczania większości książek. Osoby studiujące w Collegium Polonicum oraz na Viadrinie, kadra naukowa i pracownicy CP i EUV mogą wypożyczać do 20 książek na 4 tygodnie z możliwością trzykrotnego przedłużania. Osoby spoza uczelni mogą wypożyczyć do 10 książek na 1 tydzień z możliwością jednorazowego przedłużenia.

 

Nie wypożyczamy:

  • książek oznaczonych na grzbiecie czerwoną kropką: słowników, encyklopedii, atlasów

  • czasopism

  • wydawnictw wymiennokartkowych

  • książek należących do aparatów semestralnych

  • zbiorów specjalnych: kaset audio, video

  • map, fotografii i zbiorów rara (książek wydanych do 1945 r.)

 

Konsekwencje przetrzymywania

Za każdy rozpoczęty dzień od każdej pozycji naliczona zostaje kwota 1 zł.


Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Studenci i pracownicy CP oraz EUV mają możliwość zamówienia książek z Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu. Podstawowe informacje bibliograficzne (autor(ka), tytuł, miejsce i rok wydania) należy wysłać e-mailem na adres biblio.cp@europa-uni.de. Realizacja zamówienia trwa około dwóch tygodni. Z książek można korzystać wyłącznie na miejscu przez maksymalnie 4 tygodnie.


Księgozbiory podręczne dla pracowników CP i EUV

Księgozbiór podręczny jest to zbiór książek, kaset lub płyt wypożyczanych na okres minimum jednego semestru. W księgozbiorze podręcznym powinny znaleźć się materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w danym semestrze lub przydatne do pracy w biurze.

Aby założyć księgozbiór podręczny, należy wypełnić formularz dostępny przy ladzie bibliotecznej, następnie wybrać książki, które mają się znaleźć w księgozbiorze.

Pozycje wypożyczone w ramach księgozbioru podręcznego nie mogą opuszczać budynku uniwersytetu i powinny być udostępniane w razie potrzeby innym czytelnikom i czytelniczkom.

 

Wniosek o założenie księgozbioru podręcznego

Kontakt: Zofia Małek

e-mail: malek@europa-uni.de

tel. 61 829 6756


Kserokopiarki

Na terenie biblioteki znajduje się jedna kserokopiarka do samodzielnej obsługi, (koszt jednej kopii - 0,20 zł) oraz specjalistyczny szybki skaner do książek zapisujący skany na pendrivach lub innych nośnikach (dostęp bezpłatny).


Komputery, Internet, drukowanie

W bibliotece znajduje się kilkanaście ogólnodostępnych stanowisk komputerowych z edytorami tekstu i dostępem do Internetu przeznaczonych wyłącznie do celów naukowych. Z Internetu można korzystać również w centrum multimedialnym. Na II piętrze niedaleko lady bibliotecznej znajduje się stanowisko przeznaczone do obsługi Systemu Informacji Prawniczej LEX. Na każdym komputerze z dostępem do Internetu można przeglądać katalog OPAC.

Istnieje możliwość drukowania dokumentów ze wszystkich stanowisk komputerowych w bibliotece. Biblioteka oferuje wydruki jedynie czarno-białe. Wydruk jednej strony A4 kosztuje 0,20 zł.


Kabiny do pracy indywidualnej

Osoby zapisane do biblioteki mają prawo do korzystania z kabin do pracy indywidualnej. Przy ladzie bibliotecznej prowadzony jest rejestr korzystających z kabin. W razie potrzeby kabiny można rezerwować. Klucze do kabin można pobierać przy ladzie bibliotecznej pół godziny po otwarciu biblioteki, zdanie klucza powinno nastąpic najpóźniej pół godziny przed zamknięciem.


Zbiory video

Biblioteka posiada kilkadziesiąt kaset VHS z kolekcji "Filmy polskie - videoteka", filmy dokumentalne na temat historii Polski (głównie II wojna światowa), kursy z kolekcji "Wideoteka menedżera" oraz kilkanaście filmów fabularnych w oryginalnych wersjach językowych. Do oglądania filmów przeznaczona jest kabina nr 4. ("Widownia" pomieści też dodatkowe krzesło.)


Sprawdzanie konta czytelniczego

Osoby zapisane do biblioteki mają możliwość sprawdzania stanu konta przez Internet. Można tego dokonać z poziomu strony OPAC CP. Obsługa konta jest w języku niemieckim.

W pierwszym polu (Kennung) należy wpisać numer karty bibliotecznej, a w drugim (Kennwort), przy pierwszym logowaniu – datę urodzenia w formacie: ddmmrr (dzień, miesiąc, rok), bez znaków oddzielających, np. 090686. Przy pierwszym logowaniu automatycznie pojawi się żądanie ustalenia nowego hasła.