Banner Collegium Polonicum

FamilySearch

Od stycznia 2020 r. Biblioteka Collegium Polonicum posiada status biblioteki afiliowanej przy FamilySearch, amerykańskiej organizacji zajmującej się nieodpłatnym udostępnianiem miliardów danych genealogicznych użytkownikom na całym świecie. Biblioteka Collegium Polonicum dołączyła tym samym do ok. 800 bibliotek publicznych na całym świecie, które oferują swoim użytkownikom poszerzony dostęp do danych metrykalnych zgromadzonych przez FamilySearch i jest pierwszą taką biblioteką na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

Dzięki tej afiliacji użytkownicy Biblioteki Collegium Polonicum uzyskują łatwy dostęp do cyfrowych ksiąg metrykalnych z Polski, Niemiec i innych krajów świata, a w szczególności do wielu zbiorów zastrzeżonych, z których nie można korzystać na komputerach domowych. Genealodzy oraz inne zainteresowane osoby mogą korzystać z bazy danych FamilySearch aż na czterdziestu komputerach znajdujących się na terenie czytelni Biblioteki Collegium Polonicum.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bazy danych FamilySearch na terenie Biblioteki Collegium Polonicum mogą to uczynić w jej godzinach otwarcia, bez konieczności uprzedniego zgłoszenia się. Przyjezdni użytkownicy, którzy planują przeprowadzenie kilkudniowej kwerendy, mogą skorzystać z bazy noclegowej Domów Studenckich w Słubicach

PORTAL FAMILYSEARCH >      FS_tree-logotype-1x ©FamilySearch

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU FAMILYSEARCH