Banner Collegium Polonicum

O bibliotece

BCP_pion_wiosna_wejscie ©Czernenko/Kietlinska

Biblioteka stanowi naukowe zaplecze programów badawczych i dydaktycznych prowadzonych w Collegium Polonicum przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Specjalizujemy się w gromadzeniu materiałów o tematyce polsko-niemieckiej oraz literatury z dziedzin takich jak: prawo, filologia polska i germańska, historia, politologia, gospodarka przestrzenna, cyfryzacja (digital studies). Udostępniamy ok. 130 tytułów czasopism drukowanych, możliwość skorzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica oraz ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Nasza biblioteka jest instytucją afiliowaną przy FamilySearch.

Księgozbiór ułożony jest tematycznie, w wolnym dostępie do półek bez tradycyjnego podziału na czytelnię i wypożyczalnię.

Budynek biblioteki zapewnia bardzo dobre warunki do pracy nie tylko dla studentów i naukowców z partnerskich uniwersytetów, ale także dla wszystkich zainteresowanych.

Polecamy informator: Jak korzystać z biblioteki CP

Więcej informacji o bibliotece znajdą Państwo tu: Biblioteka Collegium Polonicum