Banner Collegium Polonicum

Wymiana międzybiblioteczna / Büchertausch

Następujące pozycje oferujemy zainteresowanym bibliotekom w drodze wymiany. Zamówienia prosimy kierować na adres: biblio.cp@europa-uni.de.
Folgende Titel bieten wir interessierten Bibliotheken zum Tausch an. Bestellungen richten Sie bitte an: biblio.cp@europa-uni.de.

Lista tytułów polskich / Liste der polnischsprachigen Titel
Lista tytułów niemieckich / Liste der deutschsprachigen Titel

Monografie i tomy zbiorowe w języku polskim:
Polnischsprachige Monographien und Sammelbände:

 1. Autobiografia: Literatura, Kultura, Media, nr 1 (1), 2013.
 2. Autobiografia: Literatura, Kultura, Media, nr 1 (6), 2016.
 3. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych : doskonalenie się w komunikacji ustnej / praca zbiorowa pod red.Weroniki Wilczyńskiej, Poznań, 2002.
 4. Barycz, Henryk: Między Krakowem a Warmią i Mazurami, Olsztyn, 1987.
 5. Biblioteka, nr 25 (34), Poznań, 2021.
 6. Bieberstein, Aleksander: Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków, cop. 1985.
 7. Danilewicz-Zielińska, Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław, 1992.
 8. Drogi i bezdroża / pod red. Piotra Beringa, Grzegorza Łukomskiego, Gniezno, 2008.
 9. Dudek, Zenon Waldemar; Pankalla, Andrzej: Psychologia kultury : doświadczenia graniczne i transkulturowe, Warszawa, 2008.
 10. Fritsch, Rüdiger von: Stempel do wolności : ucieczka z Niemiec do Niemiec, Warszawa, 2013.
 11. Głaz, Kazimierz: Gombrowicz w Vence i inne wspomnienie, Kraków, cop. 1989.
 12. Głuchowska, Lidia: Stanisław Kubicki – in transitu : poeta tłumaczy sam siebie, Wrocław, 2015.
 13. Guz, Sabina: Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 1, Lublin, 1998.
 14. Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan: Kultury i organizacje : Zaprogramowanie umysłu, Warszawa, 2007.
 15. Honsza, Norbert: Günter Grass : szaman literatury niemieckiej: biografia, Łódź, 2008.
 16. Iwasiów, Inga: Na krótko, Warszawa, 2012.
 17. Jędraszko, Andrzej: Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce : drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Warszawa, 2005.
 18. Kaźmierczak, Marek: Literatura w sieci tekstów, Gniezno, 2008.
 19. Kobieta i kultura życia codziennego : wiek XIX i XX/ pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. T. 5, Warszawa, 1997.
 20. Lepsius, M. Reiner: O kulturze politycznej w Niemczech, Poznań, 2007.
 21. Literatura źle obecna (rekonesans), 1984.
 22. Najnowszy słownik : historia: pojęcia i definicje, mapy, wykresy, fakty, daty, biografie, Kraków, 2006.
 23. Pamięć europejska czy narodowa : Spór o Centrum przeciwko Wypędzeniom, „Rzeczpospolita”.
 24. Polacy i Niemcy pół wieku później : księga pamiątkowa dla Mieczysława Pszona, Kraków, 1996.
 25. Pomorze Zachodnie poprzez wieki / pod red. Jana M. Piskorskiego, Szczecin, 1999.
 26. Popularny słownik języka polskiego, Poznań, 2009.
 27. Przestępczość przygraniczna / Gerhard Wolf. T. 2: Nowy polski kodeks karny, Frankfurt (Oder) Słubice, Poznań, cop. 2003.
 28. Przestępczość przygraniczna / red. Andrzej J. Szwarc, Gerhard Wolf. T. 1: Relacje praktyków, Frankfurt (Oder) Słubice, Poznań, cop. 2001.
 29. Przez znaki – do człowieka / pod red. Barbary Sienkiewicz, Poznań, 1997.
 30. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury / red. Anna Janus-Sitarz, Kraków, cop. 2004.
 31. Rosenfeld, Alvin H.: Podwójna śmierć : Rozważania o literaturze Holocaustu, Warszawa, 2003.
 32. Słownik języka polskiego z frazeologizmami i przysłowiami / pod red. prof. Edwarda Polańskiego, Warszawa, 2010.
 33. Słownik polskich postaci historycznych, Kraków, cop. 2006.
 34. Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa, cop. 2006.
 35. Słownik prawniczy polsko-francuski, Warszawa, 1987.
 36. Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa, cop. 2006.
 37. Szata informacyjna miasta / red. Bohdan Jałowiecki, Wojciech Łukowski, Warszawa, cop. 2008.
 38. Trans-Uni: Problemy zarządzania międzynarodową współpracą szkół wyższych w regionach przygranicznych / Hg. Agnieszka Bielawska, Krzysztof Wojciechowski, Berlin cop. 2007.
 39. Wiek kobiet w literaturze / pod red. Jadwigi Zacharskiej i Marka Kochanowskiego, Białystok, 2002.
 40. Wojsko, wojna, broń / pod red. Marcina Kamlera, Warszawa, 2001.
 41. Wyka, Kazimierz: Rzecz wyobrażni, Warszawa, 1977.

 

Monografie i tomy zbiorowe w języku niemieckim:
Deutschsprachige Monographien und Sammelbände:

 

 1. Aktuelle Probleme des Rechtsstaates / Hg. Bogusław Banaszak, Frankfurt (Oder) Słubice, Poznań, cop. 2003
 2. Bingen Dieter, Ruchniewicz Krzysztof: Länderbericht Polen: Geschichte- Politik- Wirtschaft- Gesellschaft- Kultur, Frankfurt/ New York, 2009
 3. Born, Will: Die Quintendrossel: Schauspiel, Kryscha und ihre Enkelin: Hörspiel, Lüneburg, 2003
 4. Brandenburgisches Biographisches Lexikon / Hrsg. Friedrich Beck und Eckhart Hennig, Potsdam, 2002
 5. Dąbrowska-Burkhardt, Jarochna: Die gesamteuropäischen Verfassungsprojekte im transnationales Diskurs, Zielona Góra, 2013
 6. Deutsch-polnische Zusammenarbeit bei der Vollstreckung von Geldsanktionen = Współpraca polsko-niemiecka w zakresie wykonywania sankcji o charakterze pieniężnym, Berlin, cop. 2005
 7. Erkundungen: 19 polnische Erzähler, Berlin, 1972
 8. Europäischer Anspruch und regionale Aspekte / Hg. Agnieszka Bielawska, Krzysztof Wojciechowski, Berlin, cop. 2007
 9. Europas Mitte Mitteleuropa Europäische Identität / Barbara Breysach, Berlin, cop.2003
 10. Hirschauer, Stefan: Die soziale Konstruktion der Transsexualität, Frankfurt am Main, 1999
 11. Kuhlen, Reiner: Die Konsequenzen von Informationsassistenten, Frankfurt am Main, 1999
 12. Kulturvermittlung und Interregionalitäten / Hg. Peter Nitschke, Frankfurt (Oder) Słubice, Poznań, cop. 2003
 13. Lawaty Andreas, Zybura Marek: Czesław Miłosz im Jahrhundert der Extreme: Ars poetica- Raumprojektionen- Abgründe- Ars translationis, Osnabrück, 2013
 14. Lietz, Gero: Eigennamen in der norwegischen Gegenwartssprache. Probleme ihrer Wiedergabe im Deutschen am Beispiel belletristischer Texte, Frankfurt am Main, cop. 1992
 15. Lucht, Dietmar: Pommern: Geschichte, Kultur und Wirtschaft zum Beginn des Zweiten Weltkrieges, Köln, 1998
 16. Mann, Thomas: Doktor Faustus, 1967
 17. Miłosz, Czesław: West und Östliches Gelände
 18. Orte des Erinnerns: Gedenkzeichen, Gedenkstätten  und Museen zur Diktatur in SBZ und DDR / hg. von Annette Kaminsky, bearb. von Ruth Gleing, Leipzig, 2004
 19. Raumwissenschaften, Frankfurt am Main, 2009
 20. Rullmann, Hans Peter: Lech Wałęsa, München, 1981
 21. Rymkiewicz, Jarosław: Polnische Gespräche im Sommer 1983, Frankfurt am Main, 1995
 22. Surowska, Barbara L.: von überspannten Ideen zum politischen Appell: 25 Essays zur deutschen Literatur, Warszawa, 2006
 23.  Szczypiorski, Andrzej: Die schöne Frau Seidenman, Zürich, 1988
 24. The Experience of the 1995 Enlargement: Sweden, Finland and Austria in the European Union, Berlin, cop. 2003
 25. Umgang mit Freiheit: Literarischer Dialog mit Polen/ Band 2, Berlin, 1994
 26. Werner, Klaus: Schriftsteller und Gesellschaft: Beiträge zu ,östlichen´ deutschen Literaturen, Dresden-Wrocław, 2011
 27. Wissen und Wandel: Universitäten als Brennpunkte der europäischen Transformation / Hrs. von Waldemar Pfeifer, Poznań, 1997
 28. Wissenschaftseinrichtungen und Strukturentwicklung in der Grenzregion Modelfall Europa-Universität Viadrina Frankfurt(Oder), Poznań, 1995
 29. Zeitgenössische polnische Literatur der achtziger und neunziger Jahre: Meinungen, Wertungen, Prognosen polnischer und deutscher Literaturwissenschaftler, Leipzig, 1996
 30. Zwangsverordnete Freundschaft? Die Beziehungen zwischen DDR und Polen 1949-1990, Osnabrück, cop. 2003