Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Dyżur Kierownika Studiów

wtorek 12.00 – 13.00:

-  w trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams po uprzednim ustaleniu terminu i godziny;

-  w celu ustalenia konkretnego terminu spotkania należy wysłać e-maila na adres Sekretariatu Spraw Studenckich (studylaw.cp@europa-uni.de) ze stosownym wyprzedzeniem, podając w treści e-maila następujące dane:

1. imię i nazwisko + nr albumu;

2. temat omawianej sprawy;

3. adres e-mail poczty studenckiej UAM.

Konkretny termin i godzina po ustaleniu będą przesyłane na adres poczty studenckiej podanej w treści e-maila.