Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Seminarium magisterskie

Warunki zapisów na listy seminaryjne na rok akad. 2023/2024

Zapisy na seminaria trwają do końca września, nie ma znaczenia kolejność zapisu.
Zapisanie się na seminarium nie oznaczacza przyjęcia! 
Zapisać sie można do jednego promotora.
Listy z kandydatami na poszczególne seminaria zostaną przesłane do promotorów, dopiero po zweryfikowaniu listy kandydatów przez promotora zostanie opublikowana lista osób przyjętych.

Można zapisywać się telefonicznie (061 8296815) lub e-mailem (studylaw.cp@europa-uni.de). Konieczne jest wtedy podanie (poza imieniem i nazwiskiem) nr albumu.

Uwaga! Spotkania seminaryjne w Collegium Polonicum odbywają się w terminach wykładów prowadzonych przez Promotorów lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Promotorem.
W przypadku seminarium zaplanowanego na termin przypadający w okresie przerwy międzysemestralnej/wakacjeji termin publikowany jest w poniższej tabeli pod nazwiskiem Promotora.

Lp.

Promotor

Warunki

1.

Prof. dr hab. W. Dajczak

przyjęci na seminarium: 451413; 460726

2.

prof. dr hab. J. Długosz-Jóźwiak

- przyjęci na seminarium magisterskie: 451684, 446554

warunki: zapisy niezależnie od ocen i średniej,

3.

prof. dr hab. J. Mucha (KPC)

- ocena z KPC: min 4,0; osoby z oceną 3,5 dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań i przyszłego tematu pracy
- max.5 osób

4.

prof. dr hab. K. Mularski

- przyjeci na seminarium magisterskie: 460920, 452830, 451657

warunki:
- średnia z dotychczas uzyskanych ocen min.4,0
- seminarium magisterskie z prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego oraz związków nauki prawa cywilnego z innymi naukami, w szczególności filozofią, semiotyką, teorią prawa i logiką;
- max 6 miejsc, jeżeli zapisze się więcej osób, będą przyjęte te, które mają lepsze oceny z prawa cywilnego

5.

prof. dr hab. W. Piątek

- przyjeci na seminarium magisterskie: 460673, 450351

warunki: zapisy niezależnie od ocen i średniej;

6.

prof. dr hab. W. Płowiec

- przyjęci na seminarium magisterskie: 460474

warunki: ocena z prawa konstytucyjnego min. 4,0;