Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Wortmarke_jura_prawo_quer_web_dach ©EUV - Firma Giraffe

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą od roku 2012 prowadzą  wspólny kierunek studiów magisterskich: Magister prawa – Magister des Rechts. 
Jest to kierunek unikatowy w skali kraju!
Wprowadza nieznany dotąd w wymiarze polskim i wyjątkowy w Europie poziom internacjonalizacji studiów prawniczych. Program studiów został tak skonstruowany, aby zapewnić optymalne warunki do zdobycia wiedzy niezbędnej do kontynuowania praktycznego przygotowania do zawodów prawniczych w Polsce lub Niemczech oraz dać wyjątkowe umiejętności do wykonywania czynności w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego.  Zgodnie z tendencją światową zajęcia są podzielone na duże moduły, które zapewniają nieosiągalną w tradycyjnych planach studiów równowagę między możliwością wyboru przez studenta profilu swojego wykształcenia prawniczego a pogłębieniem teoretycznym i praktycznym tego wykształcenia.

W czasie pięcioletniej edukacji studenci prawa zdobywają wiedzę zarówno z zakresu prawa polskiego, jak i niemieckiego (m.in. cywilnego, karnego oraz publicznego). Wykłady z tych przedmiotów prowadzone są w odpowiednim języku. Ponadto studenci uczęszczają na zajęcia z przedmiotów ponadnarodowych (np. historycznych lub międzynarodowych), które są prowadzone przez wykładowców zarówno z Polski, jak i z Niemiec. Dodatkowo zdobywają kwalifikacje pozaprawnicze w ramach zajęć z umiejętności akademickich oraz praktyk. Poza uniwersalną formułą wykładów studenci odbywają m.in.: interaktywne zajęcia polegające na wspólnym rozwiązywaniu kazusów prawniczych, seminaria polegające na prezentacji i propozycji rozwiązania przez studenta określonego spornego zagadnienia prawnego, symulacje rozpraw sądowych, bądź też symulacje postępowań mediacyjnych. Od typowego modelu wykształcenia na polskich wydziałach prawa kształcenie na naszym kierunku wspólnym różni się  przede wszystkim znacznym rozbudowaniem wymagań w zakresie samodzielnego, pisemnego rozwiązywania problemów prawnych. Z kolei różnica względem typowego niemieckiego kształcenia na kierunku prawa wyraża się w szerszym poznawaniu przez studentów społecznego kontekstu tworzenia i stosowania prawa.
Wykłady odbywają się w budynkach Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach.

Dalszych informacji udziela Sekretariat ds. Studenckich Prawa w Collegium Polonicum lub Sekretariat Wydziału Prawa Europa-Universität Viadrina:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum
Sekretariat ds. Studenckich Prawa
ul. T. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 61 829 6815
e-mail: studylaw.cp@europa-uni.de  

Europa-Universität Viadrina
Juristische Fakultät
Sekretariat
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
tel.: 0049 335 5534 2224
e-mail: gplaw@europa-uni.de

 

logo_180px ©Studia z przyszłością