Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Plan i program studiów dla studentów rekrutowanych PRZED 2021/2022

PLAN l PROGRAM STUDIÓW - obowiązuje studentów rekrutowanych przed rokiem akad. 2021/2022, jednak nie dłużej niż  do 30.09.2026r. Studenci, którzy do tego czasu nie ukończą studiów zostana objęci regulacjami nowego planu i programu studiów.

ZARZĄDZENIE Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM Nr 4/2017-2018 z dnia 30 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad realizownia toku studiów na kierunku prawo, prowadzonym wspólnie przez WPiA UAM oraz Wydział Prawa UEV

DEKLARACJE

ZARZĄDZENIE Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM Nr 3/2017-2018 z dnia 30 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad realizownia toku studiów na Wydziale Prawa i Administracji UAM

ZARZĄDZENIE Dziekana WPiA UAM nr 5/2018-2019 w sprawie przypisania do innego przedmiotu punktów ECTS przyporządkowanych do przedmiotu "Sport"

UCHWAŁA nr 474/2018-2019 w sprawie efektów uczenia się

EFEKTY UCZENIA SIĘ - załącznik do Uchwały nr 474/2018-2019

ZARZĄDZENIE Dziekana WPiA UAM nr 9/2017-2018 z dnia 28 wrzesnia 2018r. określające niezbędne działania zmierzające do zapewnienia kształcenia na najwyższym poziomie na WPiA UAM

KOMUNIKAT w sprawie terminu składania wniosków o zgodę na zdawanie przedmiotów z wyższego roku studiów

KOMUNIKAT  w sprawie przedmiotów fakultatywnych i do wyboru prowadzonych przez WPiA UAM


ARCHIWALNE - ZASADY STUDIOWANIA - obowiązywały do roku akad. 2015/2016 studentów rekrutowanych na pierwszy rok studiów w roku akad. 2012/2013 i później.